Uitspraak Hoge Raad: Procesrecht /arbeidsrecht. Maatstaf en gezichtspunten.

expertise:

Cassatie

22 juni 2018

Procesrecht. Comparitie in hoger beroep ten overstaan van raadsheer-commissaris in meervoudig te beslissen zaak (HR 22 december 2017, ECLI:NL:HR:2017:3259 en ECLI:NL:HR:2017:3264). Wanneer vloeit uit gedragslijn van werkgever jegens werknemer een arbeidsvoorwaarde voort?

ECLI:NL:HR:2018:976, 22 juni 2018, nr. 17/00932

Klik hier voor de volledige uitspraak.