Uitspraak Hoge Raad: Arbeidsrecht. Ketenregeling, art. 7:668a (oud) BW).

expertise:

Cassatie

21 februari 2020

Drie elkaar opvolgende tijdelijke arbeidsovereenkomsten zijn gevolgd door een aansluitende tijdelijke uitzendovereenkomst bij payrolbedrijf, met ongewijzigde voortzetting van de werkzaamheden voor de oorspronkelijke werkgever. Is arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd met oorspronkelijke werkgever ontstaan?

ECLI:NL:HR:2020:312, 21 februari 2020, 18-04679

Lees hier de volledige uitspraak.