Uitspraak Hoge Raad: Arbeidsrecht. Concurrentiebeding.

expertise:

Cassatie

17 juni 2022

Art. 7:653 lid 3 onder b BW. Belang werkgever om werknemer nog een zekere tijd in dienst te houden.

ECLI:NL:HR:2022:894, 17 juni 2022, 20/03561.

Lees hier de volledige uitspraak.