Uitspraak Hoge Raad: Arbeidsrecht.

expertise:

Cassatie

12 oktober 2018

Recht op transitievergoeding (art. 7:673 BW)? Berekening duur arbeidsovereenkomst in verband met opvolgend werkgeverschap voor inwerkingtreding WWZ. Overgangsrecht. Geldt nog de maatstaf van HR 11 mei 2012, ECLI:NL:HR:2012:BV9603? HR 17 november 2017, ECLI:NL:HR:2017:2905 (Constar).

ECLI:NL:HR:2018:1909, 12 oktober 2018, nr: 17-05013

Lees hier de volledige uitspraak.