Uitspraak Hoge Raad: Arbeidsrecht.

expertise:

Cassatie

17 november 2023

Kan werkgever o.g.v. art. 7:638 lid 8 BW vakantiedagen van werknemer afboeken indien werknemer, nadat zijn vakantie is vastgesteld, ziek wordt en vervolgens met toestemming van bedrijfsarts op vakantie gaat? Uitleg instemmingsvereiste van art. 7:638 lid 8, eerste volzin, BW en ‘schriftelijke overeenkomst’ in art. 7:638 lid 8, tweede volzin, BW.

ECLI:NL:HR:2023:1603, 17 november 2023, 22/02910.

Lees hier de volledige uitspraak.