Uitspraak Hoge Raad: Arbeidsrecht.

expertise:

Cassatie

11 november 2022

Temporele werking Xella-norm (gehoudenheid werkgevers om slapende dienstverbanden te beëindigen; HR 8 november 2019, ECLI:NL:HR:2019:1734). Compensatie o.g.v. art. 7:673e BW bij schadevergoeding wegens schending Xella-norm. Rechtsingang verzoek tot schadevergoeding.

ECLI:NL:HR:2022:1576, 11 november 2022, 21/03296.

Lees hier de volledige uitspraak.