Uitspraak Hoge Raad: Arbeidsrecht.

expertise:

Cassatie

28 mei 2021

Ontbinding op grond van art. 7:669 lid 3, onder e, BW (verwijtbaar handelen). Klacht dat op die grond ontbinding alleen mogelijk is als laatste redmiddel. Vervolg op HR 25 januari 2019, ECLI:NL:HR:2019:106.

ECLI:NL:HR:2021:781, 28 mei 2021, 20/01630.

Lees hier de volledige uitspraak.