Uitspraak Hoge Raad: Arbeidsrecht

expertise:

Cassatie

06 november 2020

De eerste prejudiciële vraag moet, gelet op het voorgaande, aldus worden beantwoord dat art. 15.1 lid 7 CAO-VO 2016-2017 en art. 14.1 lid 7 CAO-VO 2018-2019 in strijd zijn met art. 7:646 lid 1 BW en met art. 5 lid 1, aanhef en onder e, Awgb, en daarom nietig zijn. Deze bepalingen van de CAO-VO vallen niet onder de uitzondering van art. 7:646 lid 3 BW.

ECLI:NL:HR:2020:1748, 6 november 2020, 20/01531.

Lees hier de volledige uitspraak.