Uitspraak Hoge Raad: Arbeidsrecht.

expertise:

Cassatie

22 november 2019

Directe werking en doorwerking grondrechten in horizontale verhouding. Alcohol- en drugstest werknemer in kader van arbeidsovereenkomst in Aruba. Is contractuele verplichting daartoe verenigbaar met bepaling in Staatsregeling Aruba dat beperkingen van desbetreffende grondrechten bij of krachtens landsverordening worden gesteld?

ECLI:NL:HR:2019:1834, 22 november 2019, 18-01580.

Lees hier de volledige uitspraak.