Uitspraak Hoge Raad: Arbeidsrecht.

expertise:

Cassatie

30 augustus 2019

Procesrecht. Bewijslast met betrekking tot voldoen aan functie-eisen met het oog op salariëring. Betekenis van bepaling in algemeen verbindend verklaarde cao voor bewijslastverdeling (art. 150 Rv).

ECLI:NL:HR:2019:1294, 30 augustus 2019, 18/02755.

Lees hier de volledige uitspraak.