Uitspraak Hoge Raad: Arbeidsrecht.

expertise:

Cassatie

22 juni 2018

Vordering werknemersorganisatie uit eigen hoofde tot nakoming van door haar gesloten CAO; is noodzakelijk dat er werknemers zijn die bezwaar hebben tegen de niet-nakoming door hun werkgever? Verhouding tot HR 19 december 1997, ECLI:NL:HR:1997:ZC2532, NJ 1998/403 (CNV/Pennwalt).

ECLI:NL:HR:2018:980, 22 juni 2018, nr. 17/02496

Klik hier voor de volledige uitspraak.