Uitspraak Hoge Raad: Arbeidsrecht.

expertise:

Cassatie

19 april 2019

Wet werk en zekerheid. Berekening transitievergoeding; art. 7:673 BW. Vaststelling omvang variabel loon; referteperiode van art. 2 lid 2 Besluit loonbegrip vergoeding aanzegtermijn en transitievergoeding. ‘Voorverlenging’ van referteperiode bij ziekte e.d.; art. 2 lid 1 en art. 3 lid 1 Regeling looncomponenten en arbeidsduur. Beperkende werking redelijkheid en billijkheid; art. 6:248 BW. Meerekenen variabele beloning; is berekening begrijpelijk?

ECLI:NL:HR:2019:632, 19 april 2019, 18-03264.

Lees hier de volledige uitspraak.