Uitspraak Hoge Raad: Arbeidsrecht.

expertise:

Cassatie

29 maart 2019

Transitievergoeding (art. 7:673 BW) en gelijkwaardige voorziening (art. 7:673b BW). Cao voorziet in premievrije opbouw van pensioen na beëindiging arbeidsovereenkomst vanwege arbeidsongeschiktheid werknemer. Is dit een aan de transitievergoeding gelijkwaardige voorziening als bedoeld in art. 7:673b BW? Betekenis omstandigheid dat in de vóór 2015 geldende cao een identieke regeling bestond. Voorwaarden en gezichtspunten voor kwalificatie als ‘gelijkwaardige voorziening’.

ECLI:NL:HR:2019:449, 29 maart 2019, 18-01150

Lees hier de volledige uitspraak.