Uitspraak Hoge Raad: Arbeidsrecht.

expertise:

Cassatie

30 november 2018

Transitievergoeding en vergoeding onregelmatig ontslag i.v.m. lengte opzegtermijn. Opvolgend werkgeverschap. Vergeefse klacht tegen in hoger beroep niet bestreden rechtsoordeel van kantonrechter. Overweging ten overvloede over lengte opzegtermijn bij opvolgende arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd tussen werknemer en werkgevers die worden geacht elkaars opvolger te zijn. Samenloop Ragetlie-regel met art. 7:668 leden 2 en 4 BW.

ECLI:NL:HR:2018:2222, 30 november 2018, nr: 17-05566

Lees hier de volledige uitspraak.