Uitspraak Hoge Raad: Appelprocesrecht. Hoor en wederhoor (art. 19 Rv.).

expertise:

Cassatie

30 november 2018

Recht van appellant om te reageren op vermeerderde eis en nieuwe stellingen van geïntimeerde. Reservering van proceskosten op grond van referte bij schriftelijke toelichting.

ECLI:NL:HR:2018:2216, 30 november 2018, nr: 17-04931

Lees hier de volledige uitspraak.