Uitspraak Hoge Raad: Appelprocesrecht; devolutieve werking.

expertise:

Cassatie

21 februari 2020

Rechtspersonenrecht; vordering tot vernietiging van besluit tot statutenwijziging wegens strijd met eisen van redelijkheid en billijkheid (art. 2:15 lid 1, onder b, BW). In eerste aanleg bij wijze van verweer gedaan beroep op art. 3:53 lid 2 BW (geheel of gedeeltelijk werking aan vernietiging ontzeggen).

ECLI:NL:HR:2020:319, 21 februari 2020, 18-04552

Lees hier de volledige uitspraak.