Uitspraak Hoge Raad: Appelprocesrecht.

expertise:

Cassatie

01 februari 2019

Verdeling nalatenschap; vordering tot betaling achterstallige huur. Uitleg van grieven door hof. Beroep gedaan op beperkende werking redelijkheid en billijkheid? Ligt in eiswijziging in hoger beroep tevens een grief besloten?

ECLI:NL:HR:2019:137, 1 februari 2019, 18-00881

Lees hier de volledige uitspraak.