Uitspraak Hoge Raad: Appelprocesrecht

expertise:

Cassatie

27 januari 2017

Appelprocesrecht. Uitsluiting in art. 490d Rv van hoger beroep tegen beschikking van rechter-commissaris; kan appelverbod met beroep op doorbrekingsgrond worden doorbroken?

ECLI:NL:HR:2017:112, 27 januari 2017, nr. 16/00699

Klik hier voor de volledige uitspraak.