Uitspraak Hoge Raad: Alimentatie gewezen echtgenoten. Samenleven in de zin van art. 1:160 BW; vereisten.

expertise:

Cassatie

14 november 2013

Klik hier voor de volledige uitspraak van de Hoge Raad.