Uitspraak Hoge Raad: Agent krijgt recht om een door de rechter toegekende vergoeding te cederen aan zijn werkgever

expertise:

Cassatie

29 januari 2015

Loonbelasting. Art. 10, lid 1, jis. art. 11, lid 1, aanhef en letter a en art. 15, aanhef en letter b, Wet LB (tekst 2005). Krachtens rechtspositionele regeling Politieregio krijgt een agent het recht om een door de rechter toegekende vergoeding wegens beroepsmatig geleden immateriële schade tegen betaling van het nominale bedrag te cederen aan zijn werkgever. Daarin gelegen voordeel is onbelast omdat het naar maatschappelijke opvattingen niet als beloningsvoordeel wordt ervaren.

ECLI:NL:HR:2015:141, 30 januari 2015, nr. 13/03776

Klik hier voor de volledige uitspraak.