Uitspraak Hoge Raad: Afzonderlijke onteigening van appartementsrecht niet mogelijk

expertise:

Cassatie

27 november 2015

Onteigening. Afzonderlijke onteigening van appartementsrecht niet mogelijk (HR 29 maart 2013, ECLI:NL:HR:2013:BY8665, NJ 2013/474). Dient in administratieve fase het ontwerp van het onteigeningsbesluit aan de hypotheekhouder te worden gezonden?

ECLI:NL:HR:2015:3422, 27 november 2015, nr. 14/04532

Klik hier voor de volledige uitspraak.