Uitspraak Hoge Raad: afwikkeling nalatenschap

expertise:

Cassatie

22 januari 2016

Erfrecht. Afwikkeling nalatenschap door executeur. Overgangsrecht nieuw erfrecht. Gaat verplichting tot het afleggen van rekening en verantwoording (art. 4:151 BW) bij overlijden van de executeur over op zijn erfgenamen? Art. 4:149 BW.

ECLI:NL:HR:2016:99, 22 januari 2016, nr. 14/03446

Klik hier voor de volledige uitspraak.