Uitspraak Hoge Raad: Afwikkeling huwelijkse voorwaarden na echtscheiding

expertise:

Cassatie

13 november 2015

Huwelijksvermogensrecht. Afwikkeling huwelijkse voorwaarden na echtscheiding. Uitleg van overeenkomst waarbij vermogensbestanddelen aan de echtgenoten worden toegescheiden (HR 5 april 2013, ECLI:NL:HR:2013:BY8101, NJ 2013/214 (Lundiform/Mexx)). Motiveringsklachten over waardering van certificaten van aandelen; wijziging standpunt in de loop van de procedure.

ECLI:NL:HR:2015:3303, 13 november 2015, nr. 14/05588

Klik hier voor de betreffende uitspraak.