Uitspraak Hoge Raad: Aanvraag bouwvergunning

expertise:

Cassatie

11 maart 2016

Overgangsrecht WRO (oud) en Wro (nieuw). Aanvraag bouwvergunning die noopt tot wijziging bestemming. Exploitatiebijdrage afdwingbaar op grond van Wro? Art. 6.12 lid 4 Wro en art. 9.1.5 lid 2 Invoeringswet Wro. Hoge Raad heroverweegt oordeel uit tussenarrest (HR 26 juni 2015, ECLI:NL:HR:2015:1730).

ECLI:NL:HR:2016:391, 11 maart 2016, nr. 14/01024

Klik hier voor de volledige uitspraak.