Uitspraak Hoge Raad: Aansprakelijkheidsrecht. Verzekeringsrecht.

expertise:

Cassatie

15 mei 2020

Regresvordering tussen verzekeraars ex art. 7:961 BW. Aanvang verjaringstermijn van regresvordering; art. 3:310 lid 1 BW; HR 6 april 2012, ECLI:NL:HR:2012:BU3784 (ASR/Achmea). Ingangsdatum wettelijke rente; datum waarop verzuim is ingetreden (art. 6:83 onder c BW).

ECLI:NL:HR:2020:889, 15 mei 2020, 18-05203.

Lees hier de volledige uitspraak.