Uitspraak Hoge Raad: Aansprakelijkheidsrecht. Rechtspersonenrecht.

expertise:

Cassatie

12 oktober 2018

Onrechtmatig handelen jegens moedermaatschappij; als gevolg daarvan schade voor dochtermaatschappij. Lijdt ook moedermaatschappij schade en komt deze schade voor vergoeding in aanmerking? HR 2 december 1994, ECLI:NL:HR:1994:ZC1564 (Poot/ABP) en HR 15 juni 2001, ECLI:NL:HR:2001:AB2443 (Chipshol/Coopers&Lybrand).

ECLI:NL:HR:2018:1899, 12 oktober 2018, nr: 17-02554

Lees hier de volledige uitspraak.