Uitspraak Hoge Raad: Aansprakelijkheidsrecht. Bewijsrecht. Algemene voorwaarden.

expertise:

Cassatie

14 oktober 2022

Achterdeur in strijd met aannemingsovereenkomst niet voorzien van slot met antitrekbeveiliging. Vordering tot vergoeding van inbraakschade. Bewijslast causaal verband tussen tekortkoming en inbraak. Omkeringsregel. Exoneratieclausule.

ECLI:NL:HR:2022:1434, 14 oktober 2022, 21/03449.

Lees hier de volledige uitspraak.