Uitspraak Hoge Raad: Aansprakelijkheidsrecht

expertise:

Cassatie

15 december 2017

Aansprakelijkheidsrecht. Beschadiging boom die niet noodzaakt tot vervanging. Kosten van maatregelen tot ondersteuning en bevordering van zelfherstel. Vergoeding van ander nadeel. Begroting schade op grond van in het verleden gemaakte kosten omdat die hun doel hebben gemist? Verschil met HR 28 januari 2005, ECLI:NL:HR:2005:AR6460, NJ 2008/55 (Rally Dakar). Kan begroting toekomstige schade bij voorbaat geschieden op de voet van art. 6:105 BW?

ECLI:NL:HR:2017:3145, 15 december 2017, nr. 16/04520

Klik hier voor de volledige uitspraak.