Uitspraak Hoge Raad: Aansprakelijkheid voor gebrekkige opstal (art. 6:174 BW).

expertise:

Cassatie

22 maart 2019

Verjaring vordering benadeelde. Aanvangsmoment van de twintigjarige verjaringstermijn van art. 3:310 lid 1 BW. Gebeurtenis die de schade heeft veroorzaakt. Voortdurend karakter van die gebeurtenis. Nuancering van HR 25 juni 1999, ECLI:NL:HR:1999:ZC2934.

ECLI:NL:HR:2019:412, 22 maart 2019, 18-01654

Lees hier de volledige uitspraak.