Uitspraak Hoge Raad: Aanneming van werk

expertise:

Cassatie

26 februari 2016

Aanneming van werk. Procesrecht. Zogenoemde ‘second opinion’-appelprocedure; aan een daartegen gericht cassatiemiddel te stellen eisen. Verschuldigdheid wettelijke handelsrente (art. 6:119a BW) indien geen factuur is verstuurd en geen uiterste dag van betaling is overeengekomen. Implementatie van Richtlijn 2000/35/EG; is ingebrekestelling een gelijkwaardig verzoek tot betaling als bedoeld in art. 3 lid 1 Richtlijn?

ECLI:NL:HR:2016:339, 26 februari 2016, nr. 15/00363

Klik hier voor de volledige uitspraak.