Uitspraak Hoge Raad: Aanhouding behandeling cassatiemiddelen in afwachting van antwoord op in Hoge Raad

expertise:

Cassatie

02 maart 2015

Tussenarrest. Aanhouding behandeling cassatiemiddelen in afwachting van antwoord op in HR 13 december 2013, ECLI:NL:HR:2013:1881 aan Benelux-Gerechtshof gestelde prejudiciële vragen over overgangsrecht met betrekking tot het vervallen van art. 21 lid 3 (oud) BTMW.

ECLI:NL:HR:2015:498, 27 februari 2015, nr. 13/04439

Klik hier voor de volledige uitspraak.