Uitspraak Hoge Raad: Aanbestedingsrecht

expertise:

Cassatie

21 november 2016

Aanbestedingsrecht. Cassatie in het belang der wet. Mogelijkheden voor inschrijvers en andere belanghebbenden om overeenkomst na gunning aan te tasten. Uitleg richtlijnen 89/665/EEG en 2007/66/EG en implementatie daarvan in de art. 2.127, 2.131 en 4.15 Aanbestedingswet 2012. Daarnaast rol voor wilsgebreken dan wel nietigheid of vernietigbaarheid ingevolge art. 3:40 BW? Misbruik van bevoegdheid door de aanbestedende dienst.

ECLI:NL:HR:2016:2638, 18 november 2016, nr. 16/02838

Klik hier voor de volledige uitspraak.