Uitspraak Hoge Raad: Aanbestedingsrecht. Vraag of concessieovereenkomsten in regio Rotterdam openbaar moeten worden aanbesteed.

expertise:

Cassatie

18 mei 2018

‘Duidelijk grensoverschrijdend belang’ (art. 1.7, onder c, Aanbestedingswet 2012); daaraan te stellen eisen; aansluiting bij rechtspraak HvJEU. Mee te wegen omstandigheden; betekenis van hoge geraamde omzet. Betekenis drempelbedrag Richtlijn 2014/23/EU bij aanbesteding waarop deze richtlijn nog niet van toepassing was.

ECLI:NL:HR:2018:722, 18 mei 2018, nr. 16/06247, nr. 17/00170

Klik hier voor de volledige uitspraak.