Update over Juridische Procedures & Consequenties: De Uitlevering van de Verdachte Zakenman aan de Verenigde Staten

06 april 2014

Op 18 maart 2014 nam de ACM een besluit in de zaak tussen Filmclub Naaldwijk, Stichting Bibliotheek Westland en de Gemeente Westland. De filmclub suggereerde dat de verhuurvoorwaarden van de bibliotheek voor dvd’s en blu-ray discs in strijd waren met de Mededingingswet, specifiek de Markt & Overheid gedragsregels en het verbod op misbruik van dominante positie. Echter, de ACM sloeg de poging van de filmclub om actie te ondernemen tegen dit vermeende misbruik, in de wind.

Feiten en achtergrond
Leden van de bibliotheek betalen jaarlijks een contributie waarmee zij bijvoorbeeld boeken, dvd’s en blu-ray discs kunnen lenen. De filmclub verwees naar de relevante artikelen van de Mededingingswet (24, 25i en 25j Mw), claimend dat deze werden overtreden door de verhuur van dvd’s en blu-ray discs door de bibliotheek.

Na onderzoek van de ACM richting zowel de bibliotheek als de gemeente Westland, was de conclusie dat de argumenten geen goede basis vormden voor verdere actie.

De klachten met betrekking tot Artikel 24 Mw
en Artikel 25i Mw werden verworpen omdat er geen sterke aanwijzingen waren van een dominante positie van de bibliotheek of dat de bibliotheek de integrale kosten van de verhuur aan haar leden zou moeten doorberekenen. De overige klacht betreffende de gemeente Westland en betrekking hebbend op Artikel 25j Mw werd eveneens verworpen.

Commentaar
De zaak van Filmclub Naaldwijk illustreert goed de uitdagingen die zich kunnen voordoen bij de toepassing van de Wet Markt & Overheid in de praktijk. Hoewel deze wet is bedoeld om concurrentievervalsing door ondernemende overheden te voorkomen, is het risico op afwijzing van een klacht zonder grondige voorbereiding zeer realistisch.

Voor vragen over de Wet Markt & Overheid of deze specifieke zaak, kunt u contact opnemen met Martijn Jongmans. We nodigen u ook graag uit om hier onze eBooks en nieuwsbrieven te downloaden zodat u altijd op de hoogte blijft van de laatste ontwikkelingen.

[Neem contact op met Martijn Jongmans](mailto:%20m.jongmans@www.banning.nl) ([LinkedIn](https://www.linkedin.com/pub/martijn-jongmans/1/877/3b2) en website)

[Download hier onze eBooks en nieuwsbrieven](http://www.banning.nl/nieuwsbrief/)