Uitlevering Verdachte Zakenman Aan VS: Update Over Juridische Procedures & Consequenties

06 april 2014

Op 18 maart 2014 heeft de ACM een besluit genomen in de zaak tussen filmclub Naaldwijk en de stichting bibliotheek Westland en gemeente Westland. Filmclub Naaldwijk beweerde dat de verhuurvoorwaarden van de bibliotheek voor het uitlenen van dvd’s en blu-ray discs de Mededingingswet, en specifiek de gedragsregels Markt & Overheid en het verbod op misbruik van een machtspositie, schenden. Maar de ACM heeft de aanvraag van de filmclub om tegen dit vermeende misbruik op te treden, afgewezen.

Feiten en achtergronden
De bibliotheekleden betalen jaarlijks een lidmaatschapsbijdrage waardoor ze onder andere boeken, dvd’s en blu-ray discs kunnen lenen. Relevante mededingingswet artikelen (24, 25i en 25j Mw) werden aangehaald door de filmclub, bewerend dat deze met betrekking tot de verhuur van dvd’s en blu-ray discs door de bibliotheek worden overtreden.

Echter, na onderzoek van de klacht, zowel gericht op de bibliotheek als op de gemeente Westland, heeft de ACM geconcludeerd dat de aangevoerde argumenten onvoldoende grond bieden voor verdere actie.

De klachten met betrekking tot Artikel 24 Mw
en Artikel 25i Mw werden verworpen omdat er geen sterke indicaties waren dat de bibliotheek een machtspositie bezit noch dat de bibliotheek de integrale kosten van de verhuur behoort door te berekenen aan haar leden. De overige klacht gericht op de gemeente Westland en betrekking hebbend op Artikel 25j Mw werd eveneens als ongegrond bestempeld.

Commentaar
Het geval van Filmclub Naaldwijk is een goed voorbeeld van de uitdagingen die kunnen ontstaan bij de toepassing van de Wet Markt & Overheid in de praktijk. Hoewel de wet bedoeld is om concurrentievervalsing door ondernemende overheden een halt toe te roepen, is het risico op afwijzing van een klacht wegens overtreding van de gedragsregels zonder gedegen voorbereiding reel.

Mocht u vragen hebben over de Wet Markt & Overheid of deze casus, dan kunt u contact opnemen met Martijn Jongmans. Ook nodigen wij u uit om hier ons aanbod aan eBooks en nieuwsbrieven te bekijken en te downloaden om up-to-date te blijven.

[Neem contact op met Martijn Jongmans](mailto:%20m.jongmans@www.banning.nl) ([LinkedIn](https://www.linkedin.com/pub/martijn-jongmans/1/877/3b2) en website)

[Download hier onze eBooks en nieuwsbrieven](http://www.banning.nl/nieuwsbrief/)