Uitleg Splitsingsstukken. Splitsingsakte. Splitsingstekening (JIN …

06 april 2014

In het geval sprake is van strijdigheid in splitsingsstukken en in deze stukken wordt verwezen naar de feitelijke kenmerken, is het mogelijk om de splitsingsstukken mede aan de hand van waarneming van die feitelijke kenmerken uit te leggen. Voorts kan in voornoemd geval kennisneming van de situatie ter plaatse van belang zijn voor de beantwoording van de vraag welke uitleg van de splitsingsstukken tot de meest aannemelijke rechtsgevolgen leidt. 

Klik op onderstaande bijlage om de annotatie, geschreven door Paula Kemp, te lezen.