Komt er een Uitbreiding van de Werking van de Wet Melding Collectief Ontslag? Lees onze Nederlandse blog!

expertise:

Arbeidsrecht

nieuwsbrief:

Wilt u meer weten over dit onderwerp, schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

26 februari 2011

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is van plan om de Wet Melding Collectief Ontslag (WMCO) te wijzigen. Deze wijziging in de WMCO zou betekenen dat een werkgever, ongeacht de gekozen ontslagroute (UWV, Kantonrechter of vaststellingsovereenkomst), zijn intentie voor ‘collectief ontslag’ zal moeten rapporteren. Hierdoor wil het Nederlandse wetgevingsorgaan de WMCO in lijn brengen met de Europese Richtlijn voor collectief ontslag (98/59 EEG).

Maar wat betekent een dergelijke wetswijziging voor jouw dagelijkse praktijk? In dit artikel geven we een kort overzicht van de te verwachten ontwikkelingen.

Hoe het nu is

Zoals de huidige Wet melding collectief ontslag nu is, is de werkgever vereist om schriftelijk te vermelden dat er minstens 20 werknemers worden ontslagen aan de relevante vakbonden en UWV Werkbedrijf, indien:

  1. Het voornemen betreft het ontslag van tenminste 20 werknemers binnen één werkgebied;
  2. De arbeidsovereenkomsten van deze werknemers binnen een tijdspanne van 3 maanden worden beëindigd;
  3. De werkgever van plan is deze arbeidsovereenkomsten te beëindigen via de UWV Werkbedrijfprocedure of een ontbindingsprocedure bij de kantonrechter (mits het ten minste 5 ontbindingsverzoeken betreft en deze verzoeken geen betrekking hebben op de persoon van de werknemer).

Op dit moment valt het beëindigen van arbeidsovereenkomsten via een vaststellingsovereenkomst niet onder de huidige WMCO. Dit betekent dat werknemers die via een minnelijke schikking worden ontslagen, niet meetellen voor het ‘getalscriterium’ van de WMCO (minimaal 20 werknemers). De minister wil dit met de beoogde wijziging wijzigen.

De (mogelijke) toekomstige situatie

Als de WMCO wordt aangepast, zou ook een beëindiging door wederzijds goedkeuren onder de wet vallen. De werkgever zou dan het collectieve ontslagrecht niet meer kunnen vermijden door gebruik te maken van een vaststellingsovereenkomst. De meldplicht van de Wet melding collectief ontslag zou dan van kracht zijn, ongeacht de gekozen methode voor ontslag. Dit roept echter praktische vragen op, zoals hoe de werkgever van tevoren kan bepalen of hij 20 of meer werknemers wil ontslaan via een vaststellingsovereenkomst. Dit wordt immers bepaald door de uitkomst van de onderhandelingen. Op dit moment is het nog onduidelijk hoe deze praktische problemen in de toekomst worden aangepakt.

En hoe zit het nu?

Op dit moment is de Wet melding collectief ontslag nog niet aangepast, en valt de beëindiging van arbeidsovereenkomsten door middel van een vaststellingsovereenkomst dus nog niet onder de meldingsplicht van deze wet.

We zullen de precieze inhoud van het wetsvoorstel kenbaar maken zodra het bij de Tweede Kamer wordt ingediend. We houden je uiteraard op de hoogte van alle ontwikkelingen rond dit wetsvoorstel. Mocht je vragen hebben over collectief ontslag, dan kun je altijd contact opnemen met onze advocaten van de sectie arbeidsrecht.