Tweede Kamer steunt voorstel voor hogere boetes ACM

02 december 2015

De Tweede Kamer heeft onlangs ingestemd met een wetswijziging die het mogelijk moet maken voor de Autoriteit Consument en Markt (‘ACM’) om hogere boetes op te leggen. Van hogere boetes zou meer afschrikwekkende werking uit gaan. De nieuwe wet zou in moeten gaan met ingang van 2017. De Eerste Kamer dient echter nog wel akkoord te gaan.

Het wetsvoorstel is omstreden, zowel bij ondernemingen als ook bij de ACM zelf. De toezichthouder zelf zit ook niet te wachten op de mogelijkheid om hogere boetes op te leggen. Volgens ACM ervaren ondernemingen de huidige boetes al als voldoende afschrikwekkend en geeft het huidige beleid de ACM voldoende mogelijkheden om passende boetes op te leggen. Daarnaast vindt ACM ook niet in alle gevallen dat het opleggen van boetes altijd de meest efficiënte manier van handhaven is. ACM propageert in toenemende mate het zogeheten probleemoplossend toezicht.

De Minister heeft onderzoek laten doen waaruit zou blijken dat de huidige boetesystematiek onvoldoende afschrikwekkend is. Voor het absolute boetemaximum gold bijvoorbeeld dat deze sinds 2002 nooit aan de inflatie is aangepast waardoor de afschrikwekkende werking in de loop der tijd verhoudingsgewijs kleiner is geworden. Ook zou het boetemaximum in verhouding tot andere rechtsgebieden uit de pas lopen. Met de wetswijziging wordt dit nu rechtgetrokken. Concreet betekent dit dat het absolute boetemaximum van EUR 450.000,- zal worden opgehoogd naar EUR 900.000,-.

De meest ingrijpende wijziging is echter dat voor zware overtredingen waartoe overtredingen van het kartelverbod doorgaans toe behoren hogere boetes kunnen worden opgelegd. Weliswaar blijft het boetemaximum 10% van de jaaromzet van het concern maar nieuw is dat in het wetsvoorstel de boete kan worden vermenigvuldigd met het aantal jaren dat de overtreding heeft geduurd, met een maximum van vier jaar.

Voorafgaand aan de behandeling van het wetsvoorstel heeft Kamp nog benadrukt dat de wijziging van het boetebeleid enkel bedoeld is om de afschrikwekkende werking ervan te vergroten en niet is bedoeld om de staatskas te spekken.

Meer weten?

Neem vrijblijvend Contact op met Silvia Vinken (Mail, LinkedIn)

Automatisch op de hoogte blijven? 

Download hier  onze eBooks en nieuwsbrieven.