Tuchtmaatregelen openbaar

sector:

Zorg

03 juli 2012

Sinds 1 juli 2012 kan iedereen kennis nemen van alle tuchtmaatregelen en van alle beroepsbeperkingen die de Inspectie voor de Gezondheidszorg oplegt aan zorgverleners. Alleen waarschuwingen worden niet openbaar. De openbaarmaking zorgt voor meer openheid en transparantie in het tuchtrechtsysteem. Minister Edith Schippers kondigde het nieuwe beleid begin maart 2012 aan in een brief aan de Tweede Kamer.

Het openbaar maken van tuchtmaatregelen leidt ertoe dat patiënten, collega’s en werkgevers in de zorg beter zicht krijgen op foute praktijken. Hierdoor krijgen patiënten inzage in het functioneren van beroepsbeoefenaren en zijn ze beter in staat keuzes te maken.

Verder worden ook buitenlandse (straf-, tucht-, of bestuursrechtelijke) maatregelen die leiden tot een beperking van de bevoegdheid openbaar gemaakt. Daarbij maakt het niet uit of het gaat om een zorgverlener met een Nederlands diploma of één met een buitenlands diploma. Ook de reden van een tuchtrechtelijke maatregel is te zien. De opgelegde maatregelen blijven vijf tot tien jaar zichtbaar voor het publiek. 

Meer informatie: http://www.bigregister.nl/

(Bron: www.rijksoverheid.nl)