Trump stelt scherpe belastingverlagingen voor bedrijven en individuen voor: een nieuwe visie op fiscaal beleid

30 april 2017

Gisteren stelde president Donald Trump grote verlagingen voor in de bedrijfs- en persoonlijke belastingen met als doel de nationale economische groei bevorderen en banen en welvaart brengen naar de Amerikaanse middenklasse. Hij is de eerste president na Reagan die zulke grote vereenvoudigingen voorstelt aan het huidige complexe Amerikaanse belastingstelsel. Hoewel het op dit punt geen volledige hervorming is, zet president Trump een belangrijke stap in de vereenvoudiging van het Amerikaanse belastingstelsel.

Voorstel samengevat

Het plan zou het aantal belastingtarieven voor persoonlijk inkomen verlagen naar drie van zeven: tarieven van 10 procent, 25 procent en 35 procent. Het zou de standaard aftrek voor gehuwde paren verdubbelen tot $24.000, terwijl aftrekkingen voor liefdadigheidsgiften en hypotheekrente betalingen behouden blijven. De administratie is van plan fiscale verlichting te bieden aan gezinnen met kinderopvangkosten, hoewel de specificaties nog moeten worden opgenomen. Belastingen betaald door rijkere Amerikaanse burgers om Obamacare gedeeltelijk te subsidiëren, zullen worden verwijderd.

Op bedrijfsvlak zou het hoogste belastingtarief dalen van 35 procent tot 15 procent. Kleine bedrijven die rekening houden met het persoonlijke inkomen van hun eigenaars zouden hun hoogste belastingtarief zien dalen van 39,6 procent naar het voorgestelde bedrijfsbelastingtarief van 15 procent.

Er is veel gediscussieerd over het initiële idee om belasting te heffen op alle geïmporteerde goederen in de VS. Echter, de weerstand van grote importeurs zoals Walmart lijkt succesvol te zijn, want president Trump heeft dit idee terzijde geschoven omdat het volgens hem te ingewikkeld was.

Het plan zou ook de investerings- en erfbelasting verminderen, waardoor de rijken profiteren. Maar functionarissen van de administratie zeiden dat verschillende andere belastingvoordelen die rijke belastingbetalers helpen zouden worden geëlimineerd en dat het plan vooral de middenklasse zou helpen.

Het Witte Huis moet nog uitleggen hoe groot het gat zou kunnen zijn dat de belastingverlagingen in de federale begroting zouden kunnen veroorzaken, met de stelling dat de daaruit voortvloeiende economische groei het risico van een stijgend overheidstekort zou wegnemen, zo niet daadwerkelijk de rode inkt zou doen verminderen.

Echter, het voorstel laat een reeks open vragen. Het is momenteel onduidelijk hoe dit plan zal worden gefinancierd.

Functionarissen van de administratie zijn van plan om de komende weken extra details uit te werken met leden van het Huis en de Senaat voor wat de eerste grote herziening van het Amerikaanse belastingstelsel sinds 1986 zou zijn.

Gevolgen voor niet-USA landen

Hoewel Amerikaanse bedrijven zelden het hoogste tarief betalen, is het Amerikaanse bedrijfsinkomstenbelastingtarief van 35% internationaal zeer hoog. Trump stelt een bedrijfsinkomstenbelastingtarief van 15% voor. Met deze aankondiging start de VS zijn internationale concurrentie om bedrijven met belastingvoordelen naar de VS te lokken. Het Amerikaanse bedrijfsinkomstenbelastingtarief zal lager zijn dan de Nederlandse (25%), de Britse (20%) bedrijfsinkomstenbelastingtarieven en op hetzelfde niveau als buurland Canada.

Trump wil het ‘wereldwijde’ belastingstelsel vervangen door het Europese ’territoriale’ systeem. Amerikaanse multinationals betalen momenteel belasting in het land waar ze actief zijn plus een extra deel in de VS in geval winsten terugkeren naar de VS. Om deze extra belasting te voorkomen, worden de winsten vaak via andere landen verschoven en uiteindelijk in belastingparadijzen geparkeerd. President Trump biedt nu bedrijven de mogelijkheid om die miljarden tegen een tarief van 10% naar de VS te halen. De overheid hoopt dat dit geld in de Amerikaanse economie wordt geïnvesteerd.