Toestemming VvE. Vervangende machtiging. Redelijke grond

25 september 2013

Welke beoordelingsmaatstaf is van toepassing bij de vraag of een VvE op redelijke grond aan een appartementseigenaar toestemming heeft geweigerd voor een verhuur van een appartementsrecht? 

Paula Kemp schreef voor het tijdschrift Rechtspraak Vastgoedrecht een artikel over bovengenoemd onderwerp.