Toename concurrentiebewustzijn in thuiszorg

sector:

Zorg

expertise:

Mededinging & Regulering

nieuwsbrief:

Wilt u meer weten over dit onderwerp, schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

01 mei 2011

De thuiszorgsector is als prioriteit in de NMa Agenda 2010-2011 opgenomen. Naar aanleiding van de positieve ontwikkelingen waarbij de thuiszorgondernemingen laten zien dat zij belang hechten aan eerlijke concurrentie, heeft de NMa besloten de thuiszorg niet langer als prioriteit te beschouwen. “Dit betekent dat we terugschakelen naar het ‘normale toezicht’ waarbij we uitgaan van de zogenaamde ‘high-trustbenadering’. Dus meer vertrouwen in zorgondernemingen, maar als wij misstanden constateren, hoge boetes”, zo waarschuwt de NMa.  Naast de constructieve gesprekken die de NMa heeft gevoerd met thuiszorginstellingen, heeft de NMa ook een aantal zaken uit het verleden afgerond.

Toezeggingen Midden-Brabant

Vier thuiszorginstellingen uit Midden-Brabant die in onderzoek waren bij de NMa hebben aan de toezichthouder toegezegd hun gedrag zodanig aan te passen dat er geen risico’s meer zijn voor de concurrentie. Op het moment dat de NMa tijdens onderzoek mogelijke concurrentieproblemen constateerde, gaven de instellingen aan deze mogelijke problemen per direct te willen oplossen. Via de toezeggingen zijn de mogelijke concurrentieproblemen op een snelle en efficiënte wijze weggenomen en kan het onderzoek van de NMa op een doelmatige manier worden afgerond. De NMa legt de ontwerp-toezeggingsbesluiten tot en met 14 juni 2011 ter inzage. Belanghebbenden kunnen een zienswijze indienen. Indien de NMa na deze periode de toezeggingen bindend verklaart, sluit de NMa haar onderzoek zonder een overtreding vast te stellen.

Boetes wegens marktverdeling

De NMa beboet Stichting Careyn Zuwe Aveant en Stichting Vierstroom voor EUR 1.343.000 en EUR 3.000.000 wegens marktverdeling. De thuiszorginstellingen hadden in het kader van de ontvlechting van een samenwerkingsverband (Caraat) een vergaande non-concurrentie afspraak gemaakt. De ontvlechting van de samenwerking mondde daardoor uit in een marktverdelingsafspraak, een ernstige overtreding van de Mededingingswet. Deze non-concurrentieafspraak tussen de instellingen had als doel de onderlinge concurrentie uit te schakelen en leidde ertoe dat de dreiging van een nieuwkomer, Careyn, op de markt voor AWBZ zorg in Midden-Holland wegviel. Hierdoor werd de concurrentiedruk voor Vierstroom, die in haar werkgebied al een zeer sterke positie had, nog minder. Gezonde concurrentie is van groot belang, omdat het thuiszorginstellingen scherp houdt om de beste zorg tegen de beste prijs te leveren. De betrokken ondernemingen maakten bewust de keuze om in deze markt elkaars positie te beschermen in plaats van onderling te concurreren, aldus de NMa. Bij de hoogte van de boete heeft de NMa rekening gehouden met de financiële draagkracht van de instellingen. Een onderneming mag niet failliet gaan door een boete van de NMa.

Geen overtreding vastgesteld

In een andere zaak heeft de NMa besloten geen boete op te leggen aan Stichting Florence, Stichting Vierstroom en Stichting Thuiszorg Groot Rijnland (thans Stichting ActiVite). De NMa heeft onvoldoende bewijs dat de thuiszorginstellingen zich schuldig hebben gemaakt aan concurrentiebeperkend gedrag in Zuid-Holland.

(Bron: NMa)