Toch machtiging ondanks ontbreken schenkingstraditie?

expertise:

Familie- & Erfrecht

nieuwsbrief:

Wilt u meer weten over dit onderwerp, schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

17 december 2014

Er is dit jaar een hele rij aan uitspraken gewezen door de kantonrechters naar aanleiding van verzoeken van de bewindvoerders om ten laste van het vermogen van de rechthebbende een schenking te mogen doen. Vaak ging het daarbij om een schenking met gebruikmaking van de vrijstelling van artikel 33a SW, op grond waarvan een bedrag van € 100.000,- belastingvrij kan worden geschonken mits dit, kort gezegd, wordt besteed aan de eigen woning. Opvallend is, dat dergelijke verzoeken van de bewindvoerder in het begin van het jaar steevast door de kantonrechter werden afgewezen wanneer degene, wiens vermogen onder bewind is gesteld, niet gewoon was om te schenken. Het bestaan van de schenkingstraditie is in de aanbevelingen van het Landelijk Overleg Vakinhoud Civiel en Kanton (LOVCK) genoemd als voorwaarde voor de kantonrechter om machtiging te verlenen voor een dergelijke schenking.

Nu het loopt tegen het einde van het jaar, waarin de vrijstelling van artikel 33a SW nog mogelijk is, lijken de kantonrechters eerder bereid te zijn om machtiging tot schenking toch te verlenen ondanks het ontbreken van een schenkingstraditie. Zo ook de kantonrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant bij uitspraak van 4 december 2014 (nr. 3440709 OV VERZ 14-5605). In die kwestie is zoon bewindvoerder over het vermogen van vader. Zoon verzocht machtiging te verlenen voor het doen van een schenking van € 90.000,- aan zichzelf uit het vermogen van vader. De kantonrechter zag in het feit dat het huis van vader was verkocht, er daardoor een aanzienlijk bedrag op zijn bankrekening stond en er na schenking voldoende vermogen overbleef, bijzondere omstandigheden waaronder van de hoofdregel (schenkingstraditie) kon worden afgeweken.

Ik vrees echter dat deze uitspraak te laat komt voor bewindvoerders die nu nog overwegen om een dergelijke schenking te doen. Het zal niet meer mogelijk zijn om vóór 1 januari aanstaande zowel machtiging van de kantonrechter te verkrijgen als te bewerkstelligen dat de bank de schenking en de aflossing op de eigenwoningschuld nog voor het begin van het nieuwe jaar in de boeken verwerkt.