Titel: “Countdown III van het Distributie Recht Centrum – Focus op “Verticaal”: Een Juridische Toetsing van een Agentschap

expertise:

Mededinging & Regulering

nieuwsbrief:

Wilt u meer weten over dit onderwerp, schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

22 december 2021

Bloginhoud:

Wat?

Een trend heeft zich de laatste jaren afgetekend in de richting van een commerciële strategie die agentschaps- en distributiemodellen met elkaar vervlecht. In deze setting fungeert een zakelijke partner soms zowel als onafhankelijk distributeur als ook als commercieel agent van een leverancier. Deze partners worden vaak “dual role” agenten genoemd.

Een praktisch voorbeeld: een leverancier van kookapparatuur, die voornamelijk via onafhankelijke distributeurs werkt, wil met maximale controle een nieuw, innovatief type afzuigkap op de markt brengen. Deze controle heeft betrekking op het prijsniveau, de distributiekanalen en de klantrelaties. Distributeurs die mee willen doen aan de lancering worden daarom uitgenodigd om dit niet als onafhankelijk distributeur, maar als ‘echte’ agent te doen.

In deze context rijst dan de vraag of en onder welke voorwaarden de zakelijke partner inderdaad als een echte agent (vanuit mededingingsrechtelijk perspectief) kan optreden voor de nieuwe afzuigkap, ondanks zijn hybride rol. Volgens de DLC-aftelling nr. 4 is deze kwalificatie alleen geldig wanneer de agent geen of slechts minimale risico’s draagt verbonden aan de transacties die het namens de principaal uitvoert of onderhandelt.

Nu?

Ondanks de groeiende zorg bij het Directoraat-Generaal (DG) Mededinging van de Europese Commissie dat het agentschap tot “spill-over effects” kan leiden in de rol van de zakelijke partner als onafhankelijke distributeur, bieden de huidige VBER en Vertical Guidelines geen relevante leidraad ten aanzien van “dual role” agenten. In 2021 heeft de Europese Commissie daarom een werkdocument gepubliceerd dat verder ingaat op deze kwestie.

Wat verandert er per 1 juni 2022?

De huidige voorstellen voor de Vertical Guidelines lijken sterk op de inhoud van het werkdocument. Onder deze voorstellen mag een onafhankelijke distributeur ook als agent acteren voor andere producten of diensten van dezelfde leverancier, op voorwaarde dat aan een aantal criteria wordt voldaan. Deze criteria hebben onder andere betrekking op de effectieve afbakening van de commerciële en financiële risico’s verbonden aan de agentschap en op de vrijheid waarmee de distributeur akkoord kan gaan met een agentschap. Daarbij moeten alle relevante commerciële en financiële risico’s (inclusief marktspecifieke investeringen) met betrekking tot de producten en diensten die onder de agentschap vallen, worden gedragen door de leverancier.

Wat betekent dit in praktijk?

Het kwalificeren als een echte agent in een “dual role” scenario wordt een zware en kostbare aangelegenheid, vooral vanwege de te dragen investeringen door de leverancier.

Beoordeling?

Het is twijfelachtig of de gekozen aanpak in lijn is met de jurisprudentie van het Europese Hof van Justitie. Om aan de rechtspraak van het Hof te voldoen, lijkt een “maar voor“-test voldoende te zijn: bedenk een scenario waarin de agentschap niet bestaat en bepaal op basis daarvan de kosten die zouden wegvallen. Deze moeten door de leverancier worden gedragen.

Meer weten? Blijf ons volgen…

We streven ernaar om je regelmatig updates en juridische knowhow te bieden om je bedrijf voor te bereiden op de toekomst. Bekijk het Distribution Law Center platform en onze LinkedIn pagina voor meer informatie over zowel mededingingsrecht als commercieel recht gerelateerd aan verticale overeenkomsten. Onze 27 gespecialiseerde teams uit de hele EER werken hard om dit platform je favoriete bron van informatie en begeleiding te maken.

Bekijk de beschikbare DLC Countdown-nieuwsbrieven over verwachte veranderingen hier.