Tijdschrift voor Huurrecht Bedrijfsruimte 2014, 1 – faillissement, art. 39 Fw, (concern)garantie, huurdervingschade

20 februari 2014

Egbert Schelhaas schreef voor het Tijdschrift voor Huurrecht Bedrijfsruimte 2014, 1 een noot over bovengenoemde uitspraak.