Tijdschrift Rechtspraak voor Vastgoedrecht: Splitsingsstukken.

24 juni 2012

Indien de splitsingsstukken tot verschillende interpretaties leiden, op welke stukken moet dan worden gelet bij de vaststelling van het recht tot uitsluitend gebruik van een gedeelte van een in een splitsing betrokken registergoed?

Paula Kemp schreef voor het tijdschrift Rechstpraak voor Vastgoedrecht een annotatie bij de uitspraak van het Gerechtshof te Amsterdam van 31 januari 2012.  (nr. 200.092.489/01)