Tijdschrift Rechtspraak voor Vastgoedrecht: Erfpacht, Canonverhoging, Bestemmingswijziging.

17 februari 2013

Is het mogelijk om buiten de regeling in de erfpachtvoorwaarden om een canonverhoging als voorwaarde te stellen voor instemming met een bestemmingswijziging in de erfpachtakte?

Paula Kemp schreef voor het tijdschrift Rechstpraak voor Vastgoedrecht een annotatie bij de uitspraak van het Gerechtshof te Amsterdam van 6 november 2012. (nr. 200.098.282/01)