Tijdschrift Rechtspraak Vastgoedrecht: Uitleg overeenkomst. Opeisbaarheid. Ontbindende voorwaarde.

05 november 2015

Kan de koper van een perceel grond zich met succes beroepen op het intreden van een ontbindende voorwaarde met daarin opgenomen een termijn die in onderling overleg had moeten worden gepreciseerd? 

Lucinda van Dam – van den Broek schreef voor het tijdschrift Rechtspraak Vastgoedrecht een annotatie over bovengenoemde uitspraak. Klik op onderstaande button om het gehele artikel te lezen.

 (nr. 200.144.513)