Tijdschrift Rechtspraak Vastgoedrecht: Huurovereenkomst. Niet nakoming. Overmacht.

06 maart 2014

Kan een fout van een door de debiteur ingeschakelde derde leiden tot een succesvol beroep op overmacht van de debiteur? 

Paula Kemp schreef voor het tijdschrift Rechtspraak Vastgoedrecht een annotatie over bovengenoemde uitspraak.

 (nr. HD 200.124.969/01)