Tijdschrift Overeenkomst in de Rechtspraktijk: “Verkoop via internet: grenzen vervagen”

17 januari 2012

De afgelopen jaren is de verkoop van producten via internet sterk gestegen. Internetwinkels schieten als paddenstoelen uit de grond.

De prijzen van producten die via internet worden aangeboden liggen veelal lager dan producten die vanuit een fysiek verkooppunt worden verkocht, dit tot ongenoegen van zowel producenten als de fysieke verkooppunten. Verder zijn distributieovereenkomsten (nog) niet altijd goed afgestemd op dit nieuwe online verkoopkanaal. Ook in de rechtspraak bestaat nog onduidelijkheid over het juiste juridische kader. Zeer recent nog heeft het Europese Hof van Justitie vragen van een Franse rechter beantwoord over de toelaatbaarheid van een volledig verbod om via internet te verkopen. Reden te meer om stil te staan bij de nieuwe Europese mededingingsrechtelijke regelgeving die vorig jaar in werking is getreden waarbij internet een meer prominente plaats heeft gekregen. Dit artikel is geschreven vanuit de invalshoek van een leverancier met een distributienetwerk van aanvankelijk fysieke verkooppunten. De verschillende vraagstukken met betrekking tot de verkoop via internet die deze leverancier kan tegen komen, zullen in dit artikel vanuit mededingingsrechtelijk oogpunt worden beschreven.

Klik op onderstaande bijlage om het artikel te lezen dat in december 2011 is gepubliceerd in het Tijdschrift Overeenkomst in de Rechtspraktijk.

Download bijlage: Verkoop_via_internet_grenzen_vervagen (PDF, 276 KB)

Meer weten?

Mail vrijblijvend Minos van Joolingen

Op de hoogte blijven? 

Download hier onze eBooks en nieuwsbrieven